Terminy zajeć

Zgłoszenie udziału do 20.09.2011

Otwieramy – Badowo

28.09.2012 (piątek) godz. 19.00 – 30.09.2012 (niedziela) godz. 16.00
Prowadzenie: Krystyna Łubnicka, Anna Seweryńska, Monika Sowicka, muzykanci

Spotykamy się – warsztat umiejętności interpersonalnych – Warszawa

13.10.2012 (sobota) godz. 9.00 : 20.00 – 14.10.2012 (niedziela) godz. 9.00 : 20.00
Prowadzenie : Krystyna Łubnicka i Anna Seweryńska

Rozwijamy się – warsztaty – Warszawa

1. Wracam do siebie
10.11.2012 (sobota) godz. 9.00 : 18.00 – 11.11.2012 (niedziela) godz. 9.00 : 18.00
Prowadzenie: Krystyna Łubnicka i Anna Seweryńska

2. Przewrót w klatce
15.12.2012 (sobota) godz. 9.00 : 18.00 – 16.12.2012 (niedziela) godz. 9.00 : 18.00
Prowadzenie: Krystyna Łubnicka i Monika Sowicka

3. Poza protokołem
12.01.2013 (sobota) godz. 9.00 : 18.00 – 13.01.2013 (niedziela) godz. 9.00 : 18.00
Prowadzenie: Anna Seweryńska i Monika Sowicka

Epilog w Badowie
09.03.2013 (sobota) godz. 10.00 – 10.03.2013 (niedziela) godz. 18.00
Prowadzenie: Krystyna Łubnicka, Anna Seweryńska, Monika Sowicka, artyści