Program

OTWARCIE

Jest to dwudniowe, grupowe spotkanie służące wzajemnemu poznaniu się uczestników.
Ma nowatorską formułę łączącą elementy treningu interpersonalnego, treningu wrażliwości i twórczego klubu dyskusyjnego. Tworzymy swego rodzaju laboratorium, w którym możemy zobaczyć, co dzieje się miedzy ludźmi gotowymi zaryzykować otwartość oraz autentyczny kontakt z innymi. Zapewniamy warunki do odkrywania na nowo własnej wrażliwości na świat przyrody i niekonwencjonalnej twórczości. Będziemy też – last but not least – rozmawiać o sensie życia , poszukiwaniu własnego w nim miejsca , ważnych życiowych wyborach i zmianach. Spotkamy się w atmosferze wolności, odpowiedzialności i akceptacji.

ROZWÓJ

Ta część projektu składa się z psychologicznych warsztatów rozwojowych. Istotą warsztatu jest aktywne, osobiste poznawanie siebie i wypróbowywanie nowych zachowań. Uczestnicy są zachęcani do szukania własnych dróg i rozwiązań, do przyjmowania odpowiedzialności za swoje wybory – za to, ze są najlepszymi ekspertami w swoich sprawach.
Cykl jest integralną całością i składa się z trzech dwudniowych warsztatów:
– Wracam do siebie
– Przewrót w klatce
– Poza protokołem
Wspólnym celem tych spotkań jest rozpoznanie powodów, dla których chcemy żyć bez formatu, przekraczanie swoich ograniczeń i planowanie własnego projektu życia. Udział w nich daje okazję, by wrócić do niezrealizowanych marzeń i planów życiowych, zrozumieć, jak i dlaczego z nich zrezygnowaliśmy i odważyć się pójść własną, przez siebie wybraną drogą.

EPILOG

To kolejne dwudniowe spotkanie, tym razem poświęcone podsumowaniu doświadczeń z warsztatów i refleksji nad tym, jak te doświadczenia mogą wpłynąć na życie uczestników projektu. I znów: nie ma tu gotowych, jedynie słusznych rozwiązań, jest za to miejsce i czas na indywidualne, autorskie decyzje dotyczące zmiany lub świadomej akceptacji dotychczasowej życiowej drogi. Najważniejszym drogowskazem jest tu wolność  wyboru takiego sposobu życia , który daje szansę na prawdziwą satysfakcję i poczucie spełnienia.