Nasz Projekt

Do udziału w projekcie BEZ FORMATU zapraszamy osoby, które zrealizowały się profesjonalnie i finansowo w swoich przedsięwzięciach zawodowych, biznesowych, artystycznych i czują potrzebę przewartościowania, zmiany i rozwoju w swoim życiu.
Głównym celem projektu jest zapobieganie rutynie, smutkowi spełnienia i wypaleniu zawodowemu. Aby to osiągnąć proponujemy uczestnictwo w doświadczeniach, które pozwolą na wychodzenie poza utrwalone schematy i wybór własnego projektu życia.
Zapraszamy do udziału w działaniach, których istotę stanowi aktywne, osobiste przeżycie kontaktu ze sobą , innymi, naturą i twórczością.

Projekt BEZ FORMATU składa się z następujących części :

OTWARCIE
– dwudniowe doświadczanie siebie, innych ludzi, natury, twórczości  – w okolicach Warszawy.  

ROZWÓJ
– cykl trzech dwudniowych warsztatów rozwojowych w Warszawie  

EPILOG
– dwudniowe działania, prezentacja pomysłów, refleksje, nowe wybory – poza Warszawą  

TERMINY ZAJĘĆ 

Otwarcie
12.01.2013 (sobota) godz. 19.00 – 13.01.2013 (niedziela) godz. 18.00 – poza Warszawą
Prowadzenie: Krystyna Łubnicka, Anna Seweryńska, Monika Sowicka, zaproszeni twórcy

Rozwój – cykl warsztatów – w Warszawa

1. „Wracam do siebie”
16.02.2013
(sobota) godz. 9.00 : 18.00 – 17.02.2013 (niedziela) godz. 9.00 : 18.00 Prowadzenie: Krystyna Łubnicka i Anna Seweryńska

2. „Przewrót w klatce”
23.03.2013
(sobota) godz. 9.00 : 18.00 – 24.03.2013 (niedziela) godz. 9.00 : 18.00
Prowadzenie: Krystyna Łubnicka i Monika Sowicka

3. „Poza protokołem”
20.04.2013
(sobota) godz. 9.00 : 18.00 – 21.04.2013 (niedziela) godz. 9.00 : 18.00 Prowadzenie: Anna Seweryńska i Monika Sowicka

Epilog
11.05.2013 (sobota) godz. 9.00 – 12.05.2013 (niedziela) godz. 18.00 – poza Warszawą
Prowadzenie: Krystyna Łubnicka, Anna Seweryńska, Monika Sowicka, zaproszeni goście

ORGANIZACJA I KOSZT PROJEKTU

Spotykamy się w grupie 9–14 osób raz w miesiącu w weekendy, przez 5 miesięcy.
W Warszawie oraz w miejscach pod Warszawą, gdzie zapewniamy świetne jedzenie i noclegi
W Warszawie w czasie przerw – posiłki we własnym zakresie.
Udział w projekcie poprzedzamy indywidualną rozmową, której termin prosimy ustalać z naszym biurem:
biuro@bezformatu.pl
tel. 519 591 971

KOSZT udziału w projekcie BEZ FORMATU – 10 dni zajęć, wynosi 15 000 zł + 23% VAT,
Dla zespołów negocjujemy zniżki.